Потърсете в сайта

Социални услуги

Топъл обяд

Дата на публикуване: 12.02.2021 15:42

Услугата осигурява до дома на потребителите безплатна храна за обяд, състояща се от супа, основно ястие и поне веднъж седмично десерт, в рамките на работните дни за периода от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Услугата може да се ползва от:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

  1. Топъл обяд - Текуща страница