Потърсете в сайта

Социални услуги

Интегрирани здравно-социални услуги

Дата на публикуване: 19.02.2021 14:18

Интегрираната здравно-социална услуга „Патронажна грижа“ е услуга, осигуряваща индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни над 65 г. в невъзможност за самообслужване, чрез предоставяне от специалисти по здравни грижи и специалисти по социални дейности на пакет от здравно-социални услуги в домашна среда, с максимална дневна продължителност от 2 часа за всички ползвани услуги.

Услугата може да се ползва от:

  • Възрастни лица в над 65 г. в невъзможност за самообслужване
  • Лица с увреждания

Забележка

Групата от услуги включва:
Прикачените документи (Бланка за заявление, технологична карта, декларация за обработка на лични данни) са идентични за всяка от углугите.