Потърсете в сайта

Социални услуги

Приемна грижа

Дата на публикуване: 12.02.2021 15:45

Областен екип по приемна грижа предоставя подкрепа при отглеждане и възпитание на настанените деца с мярка на закрила „настаняване в приемно семейство“, групи за взаимна подкрепа, индивидуални и групови супервизии, поддържащи и надграждащи обучения, индивидуални и семейни консултации.

Целеви групи:  Приоритет за приемната грижа по Проект „Приеми ме 2015“ са:

  • деца от 0 до 3 годишна възраст - ниво родилен дом;
  • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - с увреждания;
  • деца от 3 до 18/20 годишна възраст - жертва на трафик, насилие, без родителски грижи.

  1. Приемна грижа - Текуща страница